Çalışma Alanlarım

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Şema Terapi
 • Bağımlılık Terapisi
 • EMDR Terapisi (Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)
 • LGBTi+ Olumlayıcı Terapi
 • Mindfulness Yaklaşımı ve Teknikleri (Bilinçli Farkındalık)
 • Gestalt Yaklaşımı ve Teknikleri
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri
 • Somatik Deneyimleme

 • Gençler
 • Yetişkinler
 • Hassas Gruplar (Mülteci ve Sığınmacılar, Göçmenler, LGBTİ+, HIV riski altındaki kişiler, Seks İşçileri, Kadınlar, Sokakta yaşayan ve çalışan gençler vb.)