Yeşim Selçuk Portre

Uzman Psikolog 

Yeşim Selçuk

Yeşim Selçuk, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Okan Üniversitesi “Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji” Yüksek Lisans Programı mezunudur.

 

Lisans eğitimi sırasında Şema Modeli ve Teknikleri I. Düzey Eğitimini tamamlamış; yüksek lisans eğitimi kapsamında da Bilişsel Davranışçı Terapi konusunda eğitim ve süpervizyon alarak, Okan Üniversitesi Psikoloji Destek Birimi’nde yetişkinlerle bireysel görüşmeler yürütmüştür. Bununla birlikte; Geştalt Terapisi, Aile Terapileri, Nöropsikolojik Testler, Bilinçli Farkındalık ve EMDR Travma Terapisi gibi farklı konularda eğitimler almıştır.

 

Lisans yıllarından itibaren toplumun çeşitli kesimleriyle çalışmanın, savunuculuk ve gönüllülük faaliyetleri yürütmenin önemini benimseyerek birçok araştırma ve projede yer almıştır.

 

Özellikle bağımlılık ve travma alanlarına olan ilgisi sebebiyle, 2008 yılında “Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Önleme Programı” kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumlarında grup çalışmaları yürütmüş; 2009 yılından 2013 yılı ortalarına kadar da Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nin “Genç Ruh Projesi’nde 15-21 yaş arası gençlere ve ailelerine ergenlik sorunlarına dair gönüllü danışmanlık hizmeti ve eğitim vermiştir.

 

2010-2012 yılları arasında Çapa Bağımlılık Tedavisi Eğitim Programını başarıyla tamamlamış; Çapa Bağımlılık Anabilim Dalı’nda gönüllü bireysel görüşmeler yürütmüş, danışan takibi ve asistanlık yapmıştır.

 

Yüksek lisans sonrası tıp merkezi, hastane ve danışmanlık merkezi gibi çeşitli kurumlarda klinik psikolog olarak görev almıştır. 2013’ten 2018’in sonuna kadar Prof. Ayhan Kalyoncu ile hem çeşitli hastanelerde hem de özel muayenehanesinde çalışmıştır. 2016 yılında Moodist Psikiyatri Hastanesi’nin yatılı servisinde servisten sorumlu uzman psikolog olarak görev alarak servis programının oluşturulmasından bireysel görüşmeler ve grup/aile görüşmeleri ve staj programı kapsamında çeşitli eğitim faaliyetlerinin verilmesine kadar birçok alanda sorumluluk üstlenmiştir.

 

Klinik uzmanlığının dışında, sokakta yaşayan gençler, çocuk işçiler, mülteciler, LGBTİ+ ve kadınlar gibi dezavantajlı gruplarla yürütülen çeşitli projelerde psikolog, eğitmen, süpervizör ve koordinatör olarak bir hayli deneyim kazanmıştır. Bu kapsamda:

 

2015 yılında, Maltepe Üniversitesi’nin Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SOYAÇ) Sultanbeyli Kaymakamlığı ile yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli “Gençler için Gençlerle Projesi”’nde ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı gençler, aileleri ve kurum çalışanları ile görüşmeler yapmış ve eğitimler vermiştir.

 

Aynı yılın sonlarında Sultanbeyli Belediyesi’nin “Ben de Varım Projesi”ne hibe başvuru sürecinde proje danışmanlığı yapmış ve içerik hazırlamıştır.

 

2017 yılında, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) UNFPA destekli “Istanbul’daki LGBTİ+ Mültecilere Psikososyal Destek Projesi”nde proje koordinatörü olarak görev almış; Suriyeli LGBTİ mültecilere dönük projede yer alan psikososyal destek faaliyetlerinin planlamasını, içerik üretimini ve genel takibini yaparak raporlama süreçlerini yürütmüş ve GBV içeren durumlarda birebir psikoterapi desteği vermiştir. Tüm bu süreçte, yerel hizmet sağlayıcılar ve sahada çalışan diğer sivil toplum kuruluşları, vakıf ve kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik saha çalışmaları yürütmüştür.

 

Aynı yılın sonlarında, SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı’nın İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle yürüttüğü hukuk projesi kapsamında düzenlemiş olduğu avukat eğitiminin “Temel Kavramlar ve Ayrımcılık” konularında video içeriklerini hazırlayarak videolarda bizzat yer almıştır.

 

2017-2018 yılları arasında, SPoD ve çeşitli derneklerin UNFPA ile uygulayıcı ortak olarak, Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle yürüttüğü kilit mülteci grupların (lgbti, seks içşileri, HIV+ ve HIV konusunda yüksek risk altındaki gruplar) hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılması ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine dönük projesinde İstanbul Avrupa bölgesindeki hizmet birimimin proje koordinatörü olarak görev alarak hem proje başvuru sürecinde hem de içerik hazırlama ve hizmet birimlerinin kurulum aşamasında çalışmıştır.

 

2018-2019 yılları arasında, SPoD’un Hollanda Başkonsolosluğu’nun MATRA Programı desteğiyle yürüttüğü “LGBTİ Kapsayıcı Sosyal Çalışma ile Türkiye’de Toplumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında SPoD açılma grubunun moderatörlerine düzenli süpervizyon ve eğitim desteği vermiş; LGBTİ’lerin ruh sağlığı alanına dönük eğitim, seminer, panel gibi çeşitli faaliyetlerde eğitmen ya da konuşmacı olarak yer almıştır. Proje sonlandıktan sonra da 2022 yılına kadar eğitmenlik ve süpervizorlük görevini sürdürmüştür.

 

2019-2022 arasında Act Academy’nin “A World Class Leadership” Programını tamamlamış ve program kapsamında birlikte eğitim aldığı arkadaşlarıyla Hollanda Konsolosluğu’nun da desteği ile “Sohbet Sofraları Projesi”ni tasarlayıp yürütmüştür. Farklı arka planlara sahip kadınların  yemeğe dair hikayeleri üzerinden bir araya gelerek, geçmişleriyle ve birbirleriyle temas kurdukları bu grup çalışmaları, hem gruplar arasında diyalog, işbirliği, şefkat ve daha derin bir topluluk duygusu geliştirmeyi, hem de şiddetsiz iletişim, etkili dinleme gibi konularda farkındalık ve beceri kazandırmayı hedeflemiştir. 

 

2021-2023 yılları arasında Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Eğitimini tamamlamıştır. 2023 depremi sonrası ise bu ekolle çalışan meslektaşlarıyla birlikte başladıkları depremi yaşamış kişilere ve onlara birincil hizmet veren ekiplere dönük gönüllü bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarını halihazırda sürdürmektedir.  

 

Farklı danışmanlık alanlarında çalışarak edindiği kişisel ve mesleki deneyimleriyle yetkinliğini geliştirme imkânı bulan Yeşim Selçuk, Sabancı Üniversitesi SUGENDER’ın ve Wellbees’in eğitmenleri arasında yer almaktadır. Somatik Deneyimleme Türkiye ekibi içersinde de asistanlık görevini yürütmektedir.

 

Uzmanlık alanlarına dönük; Okan Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Arel Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında; SPoD, LADEG, TOG, Türk Psikologlar Derneği, AB Türkiye Delegasyonu, 17 Mayıs Derneği, Uluslararası Lions Kulubü gibi kurumlarda; Garanti BBVa, Enerjisa gibi şirketlerde eğitim, grup çalışması ve seminerler vererek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir. 

 

Yeşim Selçuk, yüz yüze olarak Si Danışmanlık Merkezi’nde veya video konferans görüşme biçiminde çevrimiçi (online) psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Psikoterapi pratiğinde, danışan merkezli, hümanistik, toplumsal cinsiyet açısından duyarlı yaklaşımları benimsemekte ve eklektik çalışmaktadır. Özellikle kültürlerarası ortamlarda yaşayan ve çalışanlara dönük kültürel açıdan kapsayıcı hizmetler sunmaktadır.