Eğitim ve Projeler

 • •  Kamu kurumlarına dönük yapılandırılmış ya da interaktif eğitim çalışmaları
  •  İş yerleri ve özel sektöre dönük yapılandırılmış ya da interaktif eğitim çalışmaları
  •  Eğitim kurumları çalışanları, veliler ve öğrencilere dönük yapılandırılmış ya da interaktif eğitim çalışmaları
  •  Sağlık kurumlarına dönük yapılandırılmış ya da interaktif eğitim çalışmaları
 • Özellikle bağımlılık, göç, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet vb. spesifik alanlarda kamu kurumları, özel kurumlara ve bireylere proje danışmanlığı
 • STK’lara ve eğitim kurumlarına proje danışmanlığı
 • Bağımlılık, toplumsal cinsiyet, lgbti ve destek/ dayanışma grupları gibi konularda alanda çalışanlara birebir süpervizyon ya da grup süpervizyonu
 • Özellikle psikososyal destek alanında yerel, ulusal ve uluslarası donorlerin hibe programlarına proje yazımı ve proje koordinasyonu.
 • Özellikle bağımlılık, göç, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda yürütülen politika geliştirme ve savunuculuk faaliyetlerine deneyim aktarım grupları, seminer/paneller, kampanyalar ve yazılı materyal üretimi gibi çalışmalarla destekleme